Participatie
Hofjes van Dronen

Het lijkt even stil rond de realisatie van Hofjes van Dronen, maar achter de schermen wordt hard gewerkt aan het uitwerken van de plannen. Samen met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bereiden we op dit moment de bestemmingsplanprocedure voor. 

Overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaars

We zijn verheugd u te kunnen melden dat de gemeente op 14 mei 2024 
een overeenkomst heeft gesloten met Slokker Vastgoed BV en Janssen
de Jong Projectontwikkeling BV om de plannen voor de Hofjes van
Dronen verder uit te gaan werken. Het gaat om een zogeheten anterieure
overeenkomst: daarin worden onder andere afspraken gemaakt over de
taakverdeling tussen ontwikkelaar en gemeente, over de kostenverdeling
en het vervolgtraject. Het is een belangrijke mijlpaal in dit project.

In februari 2024 trok één van de drie ontwikkelaars van het project zich
terug. Sinds die tijd hebben de andere twee ontwikkelaars gekeken hoe
ze het project wel verder kunnen ontwikkelen. Er is voor gekozen om de
oorspronkelijke uitgangspunten te handhaven, maar wel op te knippen
in drie delen. Janssen de Jong en Slokker Vastgoed ontwikkelen allebei
hun eigen deelgebied verder. Hier komen in totaal 212 woningen. Er
wordt nog onderzocht hoe het derde deel, op de locatie van de vroegere
koekjesfabriek, op termijn ook ontwikkeld kan worden.
 

Het is de bedoeling om eind 2024 het bestemmingsplan in procedure te brengen. De prognose is dat de verkoop van de eerste woningen in 2025 of 2026 start. Uiteraard houden wij je op de hoogte over de voortgang van de bestemmingsplan procedure en het moment van de start verkoop.


Het
Project

Hofjes van Dronen komt aan de Oud Bodegraafseweg in Bodegraven, in de driehoek naast de N11 en de Dronensingel. Nu is nog een verouderd bedrijventerrein. De ontwikkelende partijen zijn Janssen de Jong en Slokker Vastgoed. Met Hofjes van Dronen spelen zij in op de grote vraag aan woningen in Bodegraven. De toekomstige woonwijk krijgt allerlei verschillende woningtypes, zodat aangesloten wordt bij de gemeentelijke Woonvisie. Denk hierbij aan woningen voor starters, senioren en gezinnen. Het woningaanbod varieert van sociaal, middelduur en duur, zowel huur- als koopwoningen. In totaal komen er ongeveer 212 woningen, plus nog de toekomstige ontwikkeling van de koekjesfabriek-locatie. Duurzaamheid wordt in het ontwerp meegenomen en er komen veel groenvoorzieningen in het gebied.

Het
Proces

De ontwikkelaars en de gemeente Bodegraven willen graag dat direct omwonenden en belanghebbenden meedenken in de totstandkoming van het uiteindelijke woningbouwplan. Waar mogelijk zijn wensen, voorkeuren en zorgpunten van omwonenden meegenomen, zolang dit niet strijdig is met de uitgangspunten van het plan, gemeentelijke regels en de haalbaarheid. Het participatietraject werd begeleid door De Wijde Blik, een hierin gespecialiseerd bureau.

Rond het toekomstige Hofjes van Dronen wordt al gewoond. In de 2e helft van 2020 heeft met deze omwonenden en andere stakeholders een participatietraject plaatsgevonden. Op 2 juli 2020 vond de startbijeenkomst plaats, waarin naast een kennismaking met de ontwikkelaars en communicatiebureau De Wijde Blik, ook de eerste ideeën voor Hofjes van Dronen werden gepresenteerd. Na de zomervakantie van 2020 vonden vier kleinschalige participatiebijeenkomsten plaats, gericht op de vier buurten rond het huidige bedrijventerrein: 

  1. De Dronenhoek
  2. De Oud Bodegraafseweg
  3. De Lindehof
  4. Gravenstein

Naar aanleiding van alle suggesties en opmerkingen is het plan voor Hofjes van Dronen aangescherpt. Dit is gepresenteerd in een slotbijeenkomst die in november 2020 is gehouden. Lees meer.

Het participatieverslag van De Wijde Blik zal worden gevoegd bij het definitieve planvoorstel waarover de gemeenteraad uiteindelijk een besluit neemt. 

Van elke bijeenkomst is een verslag gemaakt. In dit verslag zijn alle vragen en opmerkingen verwerkt. Deze verslagen en bijbehorende presentaties zijn te downloaden via deze website onder documenten.

De
Planning

Het participatietraject

De aftrap van het participatietraject startte in juli 2020. Het traject bestond uit een aantal bijeenkomsten: 

  • 2 juli 2020: startbijeenkomst
  • 28 augustus, 2 september en 7 september 2020:  participatiebijeenkomsten plaats voor de wijken: Dronenhoek, Gravenstein, Lindehof en de Oud Bodegraafseweg.
  • 5 november 2020: slotbijeenkomst

Vervolgtraject
De verwachting is dat nog eind 2024 het bestemmingsplan in procedure wordt gebracht. De start verkoop van de eerste woningen wordt verwacht in 2025 of 2026. 

Planaanpassingen na participatie - in het kort

Op de slotavond van het participatietraject op 5 november 2020 lieten de ontwikkelaars en stedenbouwkundig bureau SVP zien hoe zij het plan op een aantal plekken (soms ingrijpend) aangepast hebben naar aanleiding van het participatietraject. 

Bekijk de aanpassingen

Daarna heeft overleg plaatsgevonden met verschillende afdelingen van de gemeente, zoals verkeer, groen etc. Dat heeft nog tot enkele lichte aanpassingen in het plan geleid.