Participatie
Hofjes van Dronen

Het lijkt even stil rond de realisatie van Hofjes van Dronen, maar achter de schermen wordt hard gewerkt aan het uitwerken van de plannen. Samen met de gemeente Bodegrave-Reeuwijk bereiden we op dit moment de bestemmingsplanprocedure voor. 

Verandering in ontwikkelcombinatie

In 2022 hebben we plannen gepresenteerd voor Hofjes van Dronen. Tot realisatie van de plannen is het helaas nog niet gekomen. Voor een van de drie ontwikkelpartners is dat aanleiding om haar betrokkenheid bij Hofjes van Dronen te beëindigen. Hierdoor kan de samenwerking in de huidige vorm niet verder voortgezet worden 

De twee andere ontwikkelaars, Janssen de Jong Projectontwikkeling en Slokker Vastgoed, zijn in overleg met de gemeente over de huidige situatie. Zij zullen de komende periode in gezamenlijkheid onderzoeken of en zo ja op welke wijze een vervolg mogelijk is

Zodra hier meer informatie over beschikbaar komt, plaatsen we dat direct op deze website. De informatie op deze website is niet meer geheel actueel, binnenkort vindt een update plaats. 

Het is de bedoeling om die procedure nog dit jaar te laten starten. Medio 2023 is naar verwachting het bestemmingsplan dan onherroepelijk. De prognose is dat de verkoop van de eerste woningen eind 2023 start. Uiteraard houden wij je op de hoogte over de voortgang van de bestemmingsplan procedure en het moment van de start verkoop.


Het
Project

Hofjes van Dronen komt aan de Oud Bodegraafseweg in Bodegraven, in de driehoek naast de N11 en de Dronensingel. Nu is nog een verouderd bedrijventerrein. Initiatiefnemers zijn drie ontwikkelaars: Janssen de Jong, Brookland en Slokker Vastgoed. Met Hofjes van Dronen spelen zij in op de grote vraag aan woningen in Bodegraven. De toekomstige woonwijk krijgt allerlei verschillende woningtypes, zodat aangesloten wordt bij de gemeentelijke Woonvisie. Denk hierbij aan woningen voor starters, senioren en gezinnen. Het woningaanbod varieert van sociaal, middelduur en duur, zowel huur- als koopwoningen. In totaal komen er ongeveer 250 woningen. Duurzaamheid wordt in het ontwerp meegenomen en er komen veel groenvoorzieningen in het gebied.

Het
Proces

De ontwikkelaars en de gemeente Bodegraven willen graag dat direct omwonenden en belanghebbenden meedenken in de totstandkoming van het uiteindelijke woningbouwplan. Waar mogelijk worden wensen, voorkeuren en zorgpunten van omwonenden meegenomen, zolang dit niet strijdig is met de uitgangspunten van het plan, gemeentelijke regels en de haalbaarheid. Het participatietraject wordt begeleid door De Wijde Blik, een hierin gespecialiseerd bureau.

Rond het toekomstige Hofjes van Dronen wordt al gewoond. In de 2e helft van 2020 heeft met deze omwonenden en andere stakeholders een participatietraject plaatsgevonden. Op 2 juli 2020 vond de startbijeenkomst plaats, waarin naast een kennismaking met de ontwikkelaars en communicatiebureau De Wijde Blik, ook de eerste ideeën voor Hofjes van Dronen werden gepresenteerd. Na de zomervakantie van 2020 vonden vier kleinschalige participatiebijeenkomsten plaats, gericht op de vier buurten rond het huidige bedrijventerrein: 

  1. De Dronenhoek
  2. De Oud Bodegraafseweg
  3. De Lindehof
  4. Gravenstein

Naar aanleiding van alle suggesties en opmerkingen is het plan voor Hofjes van Dronen aangescherpt. Dit is gepresenteerd in een slotbijeenkomst die in november 2020 is gehouden. Lees meer.

De Wijde Blik schrijft op basis van het participatietraject een participatieverslag. Dit wordt gevoegd bij het definitieve planvoorstel waarover de gemeenteraad uiteindelijk een besluit neemt. De gemeenteraad zal in het voorjaar van 2021 een besluit nemen over de plannen.

Van elke bijeenkomst is een verslag gemaakt. In dit verslag zijn alle vragen en opmerkingen verwerkt. Deze verslagen en bijbehorende presentaties zijn te downloaden via deze website onder documenten.

De
Planning

Het participatietraject

De aftrap van het participatietraject startte in juli 2020. Onderdeel van het traject zijn een aantal bijeenkomsten. Hieronder ziet u de planning:

  • Op 2 juli jl. vond de startbijeenkomst (online) plaats. Deze bijeenkomst werd uitgezonden via het raadsinformatiesysteem van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

  • Op 28 augustus, 2 september en 7 september jl. vonden vier participatiebijeenkomsten plaats voor de wijken: Dronenhoek, Gravenstein, Lindehof en de Oud Bodegraafseweg.

  • Op 5 november jl. vond de slotbijeenkomst (online) plaats. Deze bijeenkomst werd uitgezonden via het raadsinformatiesysteem van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Alle participatiebijeenkomsten hebben plaatsgevonden. De gemeenteraad zal in het voorjaar van 2021 een besluit nemen over de plannen.

Plan Hofjes van Dronen in procedure

Op 5 november 2020 vond de slotavond plaats voor het nieuwbouwplan van Hofjes van Dronen. De ontwikkelaar en stedenbouwkundig bureau SVP lieten toen zien hoe zij het plan op een aantal plekken (soms ingrijpend) aangepast hebben naar aanleiding van het participatietraject. Zoals toen is aangekondigd heeft daarna overleg plaatsgevonden met verschillende afdelingen van de gemeente, zoals verkeer, groen etc. Dat heeft nog tot enkele lichte aanpassingen in het plan geleid.

Bekijk de aanpassingen

De ontwikkelaar en stedenbouwkundig bureau SVP lieten op 5 november 2020 zien hoe zij het plan op een aantal plekken (soms ingrijpend) aangepast hebben naar aanleiding van het participatietraject. Daarna heeft overleg plaatsgevonden met verschillende afdelingen van de gemeente, zoals verkeer, groen etc. Dat heeft nog tot enkele lichte aanpassingen in het plan geleid.

Overleg met gemeente neemt iets meer tijd

In 2020 heeft een uitvoerig participatietraject plaatsgevonden voor Hofjes van Dronen. We hebben in een zestal sessies veel input ontvangen, waarop ons oorspronkelijke plan op een aantal wezenlijke onderdelen is aangepast. Tijdens de slotbijeenkomst op 5 november is de verwachting uitgesproken dat begin 2021 besluitvorming in de gemeente plaats zou vinden over het aangepaste plan. Dat blijkt iets te optimistisch. Het overleg met de verschillende vakafdelingen van de gemeente vergen wat meer tijd dan gedacht. We gaan er op dit moment daarom van uit dat de besluitvorming in het College van Burgemeester en Wethouders en aansluitend van de gemeenteraad vanaf medio maart dit jaar plaats zal vinden. Zodra we hier meer specifieke informatie over hebben, zullen we het op de website plaatsen.

Docu-
menten

Onderstaand kunt u de presentaties en verslagen van alle bijeenkomsten inzien.

Mocht u a.d.h.v. deze verslagen nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u deze mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.